Help

Contact us

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, a także informacje odnośnie używanych przez nas plików „cookies” i odnosi się do stron internetowej www.directit.pl. Czytając dalej dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe przesłane nam przez naszą stronę internetową, a także jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z tym.

Już na wstępie chcemy Cię zapewnić, że Twoje dane są u nas bezpieczne, nie tylko dlatego, że wymaga od nas tego RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ale przede wszystkim z uwagi na to, że jesteśmy profesjonalistami i wiemy jak zapewnić im bezpieczeństwo.

Administrator

Administratorem jesteśmy my, tj. Direct IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz się z nami skontaktować drogą tradycyjną: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 273A, 60-412 Poznań lub w drodze wiadomości e-mail rodo@directit.pl

Źródło pochodzenie danych

Dane osobowe otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub od osoby wypełniającej formularz w imieniu firmy.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe jakie zamieszczasz przez nasze formularze kontaktowe wykorzystujemy w celu kontaktu z Tobą, w związku z zapytaniem o naszą ofertę lub chęci skorzystania z naszych usług (wsparcie lub obsługa informatyczna).

Twoje dane przetwarzamy w naszych prawnie uzasadnionych interesach, tj. w celu skontaktowania się z Tobą, celach statystycznych i analitycznych, na podstawie udzielonej zgody na przedstawienie naszej oferty handlowej w odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na Twoje żądanie lub wykonania zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Twoje dane co do zasady przetwarzane są wyłącznie przez nas i naszych pracowników/współpracowników. Dane ze względów technicznych mogą być powierzane dostawcom usług hostingowych, firmom kurierskim, a także firmie księgowej. Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich, tj. państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czas przechowywania danych

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem usługi lub przez czas wymagany przepisami o rachunkowości, w zależności od tego który termin nastąpi później. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody lub prawnie uzasadnionym interesie administratora, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.

W razie podejrzenia przetwarzania Twoich danych w sposób nieprawidłowy, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie nam danych jest w dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt z Tobą w celu przedstawienia oferty czy zawarcia umowy. W przypadku gdy prosimy o zgodę, brak jej wyrażenia spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu, który wskazaliśmy w zgodzie.

Polityka Plików Cookies

Pliki „cookies” (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jakich plików „cookies” używamy?

W ramach Strony korzystamy z dwóch zasadniczych rodzajów plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Można je dalej podzielić na:

a) „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

d) „statystyczne” – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Strony;

e) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; Jeśli nie zgadzasz się na personalizację naszej Strony proponujemy wyłączenie obsługi „cookies” w opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w różnych przeglądarkach?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej lub na:

  • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
  • Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj
  • Google Chrome – kliknij tutaj
  • Opera – kliknij tutaj
  • Apple Safari – kliknij tutaj
  • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików „cookies” mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.