SYSTEMY MONITORINGU

 

Oferta wdrożenia systemu monitorowania infrastruktury

informatycznej Zabbix

 

Czym jest Zabbix?

Pod nazwą Zabbix kryje się kompletne rozwiązanie do monitoringu infrastruktury informatycznej, działające w celu zapobiegania ewentualnym problemom i awariom. Dzięki niemu możemy zminimalizować ryzyko wszelkich przerw w działaniu systemu, a kiedy dojdzie do awarii – dokonać precyzyjnej analizy procesów, która doprowadzi do szybkiej naprawy.

 

Zabbix składa się z:

 • Centralnego serwera, będącego monolityczną aplikacją
 • Zewnętrznej bazy danych (to tam znajduje się cała historia działania systemu)
 • Serwerów proxy, służących do agregowania metryki
 • Interfejsu webowego, dzięki któremu wizualizacja i konfiguracja staje się prostsza

System Zabbix umożliwia monitorowanie urządzeń wspierających technologię SNMP, IPMI oraz protokoły ICMP, TCP, UDP, http, a także stworzenie własnych pozycji do monitorowania. Jeśli chodzi o sprzęt, monitoringiem można objąć:

 • serwery fizyczne
 • serwery wirtualne
 • komputery stacjonarne
 • laptopy
 • dyski sieciowe (np. QNAP)
 • routery
 • switche
 • środowiska Windows
 • środowiska Linux

Szeroki wachlarz urządzeń monitorowanych przez Zabbix to gwarancja przekrojowego monitoringu infrastruktury, a w konsekwencji większa szansa na bezawaryjność.

Każda infrastruktura informatyczna ma swoje mocne i słabe punkty. Aby wszystko działało zgodnie z planem, należy upewnić się, że każdy proces został zoptymalizowany, a nagłe zwiększenie przepływu danych nie przeciąży serwerów czy sieci. Zabbix doskonale się do tego nadaje ze względu na naprawdę szeroki zakres monitoringu.

 

Co możemy monitorować za pomocą systemu Zabbix? 

 • podstawowe parametry, takie jak obciążenie procesora, pamięci RAM oraz wydajność i pojemność dysków
 • logi systemu Windows (Event Log), dające nam możliwość weryfikacji czy Veeam backup wykonał się poprawnie oraz informacje o błędnych logowaniach do systemu Windows
 • liczniki wydajności systemu Windows
 • pliki logów różnych aplikacji
 • poprawne działanie usług: FTP, HTTP, HTTPS, SSH itp.
 • nasłuchiwanie aplikacji na konkretnym porcie TCP
 • ważności certyfikatów SSL na stronach www
 • poprawności oraz szybkość działania strony www 
 • ilość danych wysyłanych i pobieranych na interfejsach sieciowych
 • działanie usług systemu Windows
 • czas działania systemu od ostatniego restartu
 • zmiany w plikach i folderach, w tym:
  • ilość plików w katalogu o konkretnym rozszerzeniu
  • rozmiar folderu/pliku
  • sumę kontrolna pliku
  • informację, czy plik istnieje
  • informację, czy plik zawiera ciąg znaków
 • Jeżeli powyżej nie znalazłeś ważnych dla Ciebie elementów do monitorowania zapytaj czy możemy stworzyć dedykowany skrypt 

 

Na rynku znajduje się wiele różnorodnych systemów służących do monitorowania infrastruktury informatycznej. Zabbix ma jednak wiele zalet, które wyróżniają go na tle innych produktów dostępnych na rynku. 

 

Dlaczego Zabbix jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy?

 • System daje możliwość definiowania elastycznych wartości progowych i generowania powiadomień, jeśli progi te zostaną przekroczone lub prognozowane jest ich przekroczenie. Oznacza to, że system ostrzeżeń zostaje przystosowany do konkretnej infrastruktury i bierze pod uwagę jej dobre i złe strony
 • Centralna konsola interfejsu webowego jest przejrzysta, ma modularną, bazująca na widgetach budowę i umożliwia wyświetlanie elastycznych raportów na pełnoekranowych tablicach. Dzięki temu Twoje dane są czytelne i łatwo dostępne
 • System alertów informuje o problemach w określonym czasie, a kiedy problem nie jest skomplikowany, sam podejmuje próbę jego rozwiązania. W efekcie dowiesz się o możliwości przeciążenia lub usterki na tyle wcześnie by temu zapobiec, a drobnostkami być może nie będzie trzeba zajmować się wcale.
 • Dzięki domyślnemu szyfrowaniu komunikacja między wszystkimi komponentami, a w efekcie wszelkie dane, są bezpieczne.
 • Zastosowanie gotowych szablonów i możliwość definiowania własnych sprawia, że konfiguracja systemu jest maksymalnie uproszczona i nie nastręcza trudności.
 • Wbudowany w system mechanizm discovery ułatwia monitorowanie dynamicznie zmieniającej się infrastruktury, dzięki czemu nie musisz bać się zmian.

 

Systemy Windows czy Linux są nam potrzebne do codziennego funkcjonowania w środowisku informatycznym. Jeśli chcemy monitorować ich działanie, Zabbix jest rozwiązaniem idealnym.

 

W jaki sposób Zabbix może monitorować systemy Windows i Linux?

 • Aktywne monitorowanie – jeśli chcemy, aby system był pod stałą kontrolą to odpowiednie rozwiązanie. Polega ono na tym, że zainstalowany na urządzeniu Zabbix Agent regularnie wysyła pytanie, jakie parametry ma monitorować. Następnie pobiera istotne informacje i przesyła je do serwera Zabbix, aby utworzyć odpowiednie statystyki. Co istotne, ten sposób monitorowania wymaga dostępu do Internetu.
 • Pasywne monitorowanie – w tym przypadku system monitorowany jest dopiero wtedy, kiedy Zabbix Serwer zgłosi odpowiednie zapytanie. Kiedy zainstalowany w systemie Windows bądź Linux Zabbix Agent zapyta o konkretne parametry, otrzymuje pakiet danych, pozwalających na stworzenie raportu. Taki sposób monitorowania wymaga przekierowania portów na urządzeniu brzegowym na właściwy port Zabbix Agenta.
 • Monitorowanie usług HTTP, HTTPS, TCP, IPMI, SNMP – monitorowanie tych popularnych protokołów pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury. Aby było ono możliwe, wymagana jest ich dostępności z poziomu Zabbix Serwera.
 • Zabbix Proxy (opcjonalnie) – jest to serwer, który pośredniczy w komunikacji między Zabbix Agentem a Zabbix Serwerem. Jest on zalecany, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą monitorowanych urządzeń. Wtedy urządzenia wewnątrz sieci Klienta komunikują się z serwerem Zabbix Proxy, a on przekazuje informacje dalej do Zabbix Serwera.

 

Warianty wdrożenia systemu Zabbix – oferta szyta na miarę Twojej firmy!

W Direct IT wierzymy, że instalacja to nie wszystko. Niezwykle ważna jest dla nas opieka nad wdrożonym sprzętem i pewność, że pozostaje on w zgodzie z polityką bezpieczeństwa. Cechujemy się odpowiedzialnym podejściem do świadczonych przez nas usług informatycznych i chcemy, aby wdrożone przez nas systemy działały jak najlepiej i jak najsprawniej.

 

Naszym partnerom proponujemy cztery warianty wdrożenia systemu Zabbix. Ich dobór zależny jest od wymagań, kwestii posiadanego sprzętu oraz obecności działu IT w firmie. Nasze propozycje to:

 

 1. Techniczne wdrożenie systemu wraz ze szkoleniem i przekazaniem działowi IT informacji potrzebnych do codziennego i skutecznego zarządzania Zabbix’em.
 2. Wdrożenie, monitorowanie oraz objęcie opieką informatyczną przez Direct IT wskazanych urządzeń należących do infrastruktury Klienta. 
 3. Zainstalowanie systemu monitoringu Zabbix na lokalnym serwerze, w ramach którego: 
  • Serwer systemu monitoringu Zabbix instalowany jest na serwerze lokalnym Klienta w posiadanej przez Klienta strukturze informatycznej (wymagane środowisko Linux)
  • Agent systemu monitoringu Zabbix instalowany jest na komputerach należących do Klienta (wymagane środowisko Linux, Windows)
  • Instalowany jest serwer Zabbix (zalecane parametry to min. 4 rdzenie, 4GB ram, 100GB hdd)
 4. Instalacja systemu monitoringu Zabbix na Serwerze w Chmurze, gdzie:
  • Serwer systemu monitoringu Zabbix instalowany jest na hostingu zewnętrznym Klienta lub Direct IT (wymagane środowisko Linux)
  • Agent systemu monitoringu Zabbix instalowany jest na komputerach należących do Klienta (wymagane środowisko Linux, Windows)
  • Wskazane jest zainstalowanie lokalnie dodatkowego komputera, pełniącego funkcję pośredniczącego serwera PROXY, zbierającego dane i wysyłającego zbiorcze informacje do zewnętrznego serwera Zabbix
  • Instalowany jest serwer Zabbix (zalecane parametry min. 4 rdzenie, 4GB ram, 100GB hdd)
  • Instalowane jest urządzenie/serwer Proxy (zalecane parametry min. 2 rdzenie, 2GB ram, 30GB hdd)

 

Korzystanie z systemu monitoringu infrastruktury Zabbix pozwoli na utrzymanie strategicznych elementów infrastruktury w optymalnym stanie oraz rozwiązywanie problemów z odpowiednim wyprzedzeniem. Oznacza to, że awaria lub przeciążenie wykrywane jest na tyle szybko, że nie dochodzi do zablokowania pracy konkretnego urządzenia czy całej struktury. W efekcie infrastruktura informatyczna firmy działa prężnie, a przedsiębiorstwo nie ponosi strat spowodowanych przez długie przerwy w działaniu systemu. 

 

Koszt wdrożenia, uruchomienia i opieki informatycznej systemu Zabbix jest uzależniony od wymagań Klienta, ilości monitorowanych procesów i usług oraz liczby i rodzaju urządzeń, jakie znajdują się w siedzibie Klienta. Do przygotowania szczegółowej wyceny niezbędne jest kontakt/spotkanie z osobą odpowiedzialną za IT i doprecyzowanie zakresu monitorowania oraz liczby urządzeń. Zachęcamy do kontaktu i zadawania wszelkich pytań dotyczących możliwości wdrożenia systemu. 

 

Zależy nam na tym, aby instalowane przez nas rozwiązania w pełni wykorzystywały swój potencjał. Dlatego Direct IT oferuje pakiet monitorowania pracy urządzeń w ramach rozliczania abonamentowego. Zawiera on stałą kwotę abonamentu i wyłącza stałą odpowiedzialność za określone urządzenia, ale utrzymuje minimum bezpieczeństwa poprzez regularne monitorowanie stanu ich pracy. Umożliwia on szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje zgłaszane przez monitoring urządzeń oraz odpowiadanie na zgłoszenia Klienta dotyczące prac związanych z całością infrastruktury informatycznej. Abonament posiada szereg różnych opcji – może zawierać pakiet godzin do wykorzystania, opłatę ryczałtową za urządzenia podłączone do systemu monitoringu, liczbę godzin pracy serwisanta /administratora, opłatę ryczałtową za prace administracyjne, opłatę za dojazdy do Klienta itp.

 

Co istotne, usługi wsparcia informatycznego świadczone są poprzez pomoc zdalną, pomoc telefoniczną w siedzibie Direct IT oraz lokalnie w siedzibie Klienta. Wszystko dopasowane jest do aktualnych potrzeb i wymagań Klienta. 

Zabbix

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej napisz do nas na:

 

 

Napisz do nas