Audyty bezpieczeństwa IT

Direct IT wykonuje szczegółowe audyty sieci komputerowych i infrastruktury informatycznej w siedzibie firm. Dodatkowo możemy zaproponować analizę procedur zarządzania IT, analizę zgodności z przepisami ochrony danych osobowych (tzw. RODO).

 

Procedura przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa rozpoczyna się od  identyfikacji występowania potencjalnych zagrożeń oraz na przygotowaniu planu testów. Następny etap to testy bezpieczeństwa zgodne z opracowanym planem, których efektem jest przedstawienie rekomendacji i konkretnych rozwiązań systemowych. Kolejnym etapem są szkolenia i konsultacje poaudytowe oraz cykliczna weryfikacja opracowanych i wdrożonych wcześniej procedur. Wdrażamy także powyższe procedury i dostosowujemy je do norm i dobrych praktyk IT oraz obowiązujących przepisów prawa. Zakres wdrożenia ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Przeprowadzając audyt bezpieczeństwa sprawdzamy sieci komputerowe, urządzenia sieciowe, korzystanie i zabezpieczenia poczty elektronicznej. Audytujemy serwery,  sprzęty komputerowe takie jak komputery i drukarki, urządzenia mobilne, monitoring wizyjny, a także procedury obowiązujące w firmie i politykę bezpieczeństwa.

 

Sieci komputerowe

Weryfikujemy konfiguracje i zabezpieczenia routerów, sprawdzamy także oprogramowanie oraz takie czynniki jak dostęp pracowników do serwerów, dostęp do sieci komputerowej dla osób z zewnątrz, obciążenia sieci, dostęp do zasobów firmowych z danej lokalizacji i inne. Sporządzamy ogólne informacje o sieci komputerowej i wskazujemy zalecenia.

 

Szczegółowa kontrola serwerów

Przy kontroli serwerów sprawdzamy stan dysków twardych oraz mechanizmy zabezpieczające dane przed ich awarią, czy dyski są szyfrowane, sposób dostępu administracyjnego oraz dostępu do kopii zapasowej serwerów. Przeprowadzamy kontrolę zabezpieczeń przed ewentualnymi atakami i wiele innych.

Sprawdzamy także zabezpieczenia poczty elektronicznej wykorzystywanej w firmie oraz mechanizmy zabezpieczeń.

 

Sprzęt komputerowy

Przeprowadzamy kontrolę zabezpieczenia komputerów, aktualności oprogramowania, bezpieczeństwa komputerów i wiele innych. Zabezpieczenia są także sprawdzane w przypadku urządzeń mobilnych, monitoringu wizyjnego czy drukarek.

 

Dodatkowe procedury i zabezpieczenia w firmie

W przypadku procedur obowiązujących w firmie i polityki bezpieczeństwa sprawdzamy plany utrzymania ciągłości systemów informatycznych, procedury związane z korzystaniem z poczty elektronicznej, sprzętu firmowego oraz procedury transportu. Sprawdzana jest także procedura dotycząca danych osobowych i wiele innych.

 

Zalety przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa IT:

  • przedsiębiorca zyskuje większe bezpieczeństwo biznesu, ciągłość systemów informatycznych dzięki wsparciu Direct IT. Dodatkowo zyskuje stabilność działania infrastruktury IT w swojej firmie oraz weryfikację wdrożonych wcześniej procedur,
  • wzrost świadomości pracowników z zagrożeń bezpieczeństwa IT w sieci komputerowej firmy, na urządzeniach sieciowych, komputerach, urządzeniach mobilnych,
  • dodatkowa wiedza w zakresie tworzenia kopii zapasowych urządzeń, 
  • dodatkowa wiedza w zakresie polityki haseł, tworzenia bezpiecznych haseł,
  • wzrost świadomości w zakresie wystąpienia awarii różnych urządzeń i możliwości przywrócenia stanu urządzeń sprzed momentu wystąpienia awarii,
  • wzrost świadomości pracowników z zagrożeń braku posiadania legalnych kopii oprogramowania i braku aktualizacji oprogramowania,
  • wzrost świadomości pracowników z zakresu procedur i polityki bezpieczeństwa,
  • wzrost bezpieczeństwa i niezawodności całej infrastruktury informatycznej.

 

Napisz do nas