Help

Contact us

Aktualności
przygotowanie zabezpieczeń firmy do pracy zdalnej

W jaki sposób przygotować firmę do bezpiecznej pracy w trybie „home office”?

Praca zdalna to rozwiązanie korzystne nie tylko w czasie przymusowych ograniczeń związanych z pandemią. W wielu przypadkach taka forma funkcjonowania może być równie wydajna, co tradycyjna praca w biurze przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu kosztów. Jednak by było to bezpieczne i efektywne, firmę należy właściwie przygotować do wdrożenia rozwiązań zdalnych.
Pierwszym krokiem i absolutnym priorytetem powinno być zabezpieczenie zasobów firmy i stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej umożliwiającej zdalne połączenie z pracownikami. Możemy tutaj wyróżnić następujące obszary działania:
– filtrowanie i zabezpieczenie ruchu poprzez urządzenia UTM czyli wielofunkcyjne zapory sieciowe spełniające funkcje: firewall’a, filtra treści, antyspamowego i antywirusowego, routera i wykrywania włamań
– wybór rozwiązania do pracy z plikami współdzielonymi (dokumenty, kalendarze, komunikatory) – może to być rozwiązanie oparte na chmurze publicznej jak np. Office 365 lub na chmurze prywatnej, w której przechowujemy pliki na własnym serwerze – kluczowe jest właściwe zarządzanie dostępem i uprawnieniami
– wybór bezpiecznej platformy do spotkań online spełniającej wymogi biznesowe
– cykliczne szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa oraz obsługi wdrażanych rozwiązań
W drugim kroku należy zabezpieczyć pracownikom zdalny dostęp i tutaj działania podzielić można na dwa obszary: komunikację i sprzęt.
Komunikacja:
– korzystanie z zaufanej sieci domowej
– w przypadku braku takiej możliwości połączenie z firmą przez VPN czyli zabezpieczony szyfrowany ‚tunel’, który uniemożliwia przechwycenie przesyłanych danych
Komputery pracowników:
– szyfrowanie dysków zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem do danych na nich się znajdujących
– regularne aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, zapewniające najnowsze zabezpieczenia
– skuteczny i aktualny program antywirusowy
– dostęp do wsparcia IT i jasne procedury z tym związane
Krytycznym z punktu widzenia utrzymania ciągłości biznesowej jest posiadanie odpowiednio skonfigurowanego systemu do wykonywania kopii zapasowych gdyby mimo wszystko zostały złamane procedury bezpieczeństwa, nastąpiłby dostęp złośliwego oprogramowania czy atak hakerski lub awaria sprzętowa. Warto trzymać się zasady 3-2-1, czyli posiadać co najmniej trzy kopie swoich danych na dwóch różnych urządzeniach, z których jedno znajduje się poza siedzibą firmy.
Jeśli potrzebujesz pomocy, by otworzyć swoją firmę na bezpieczną pracę zdalną, zapraszamy do kontaktu mailowego: zdalni@directit.pl lub telefonicznego: +48 61 646 08 70