Pomoc

Kontakt

Aktualności
Direct IT zapewnia ochronę danych osobowych klientów zgodną z RODO

Eksperci w Direct IT z zakresu wdrożeń Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO

Miło mi poinformować, że trzy osoby z Direct IT zostały ekspertami w zakresie wdrożeń Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO. Posiadana wiedza pozwala na obsługę informatyczną firm, dostosowanie infrastruktury IT, w tym zabezpieczenia danych zgodnie z RODO. Nowy Urząd Ochrony Danych (UODO) ma funkcjonować inaczej niż dotychczasowy GIODO, który przestanie istnieć.

Zmiany wchodzące w życie w maju 2018 roku będą znaczące i wymuszą wiele działań w obszarze przetwarzania danych osobowych, w dużej mierze związanych z IT. Będzie to dotyczyło znacznej większości firm w Polsce. Jednocześnie zostały ustanowione bardzo wysokie kary za niedopełnienie obowiązków spoczywających na administratorach danych osobowych. Według RODO odpowiedzialność zarządów spółek, właścicieli firm będzie większa niż do tej pory.

Istotną zmianą jest konieczność zgłaszania incydentów związanych z danymi osobowymi (np. nieuprawnionym dostępem, wyciekiem danych etc.) do UODO oraz osoby poszkodowanej.

Direct IT na bieżąco dostosowuje procedury związane z ochroną danych osobowych. W chwili obecnej czekamy na kodeks branżowy z zakresu IT, który ma wskazać standardy bezpieczeństwa odpowiednie do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.