Pomoc

Kontakt

Opinie

Easy Surf
Firma Direct IT Sp. z o.o. przeprowadziła dla naszych pracowników dwa szkolenia. Pierwsze dotyczyło bezpieczeństwa IT. Zostały poruszone na nim kwestie związane m.in. z zagrożeniami cybernetycznymi zarówno sieci firmowej, jak i urządzeń przenośnych, zasadami związanymi z polityką haseł, procedurami informatycznymi i dobrymi praktykami. Natomiast podczas drugiego szkolenia zaprezentowany został pakiet Microsoft 365 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z pracą grupową na plikach, komunikacją i współdzielonym kalendarzem.

Szkolenia były zrealizowane w profesjonalny sposób i stały na wysokim poziomie merytorycznym. Wiedza została zaprezentowana w dostępnej i zrozumiałej formie, a teoria poparta była praktycznymi przykładami. Przebieg szkolenia zachęcał do aktywnego uczestnictwa i dawał możliwości sprawdzenia funkcjonalności w odniesieniu do codziennych potrzeb firmy. Prowadzący znał odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i okazał duże wsparcie w procesie wdrażania rozwiązań jakie oferuje pakiet Microsoft 365. Ponadto na skutek szkolenia wprowadzono zmiany zwiększające bezpieczeństwo cybernetyczne w firmie oraz znacząco podniesiono świadomość pracowników przez co zwiększyła się czujność na czyhające w sieci zagrożenia.

Z pełnym przekonaniem mogę polecić firmę Direct IT sp. z o.o. jako rzetelnego, w pełni profesjonalnego i godnego zaufania partnera z zakresu obsługi informatycznej.

Antkowiak Gębiak i Wspólnicy Spółka Cywilna
Direct IT kompleksowo obsługuje kancelarię Antkowiak Gębiak i Wspólnicy w zakresie IT. Od początku współpracy specjaliści z Direct IT wprowadzali zmiany mające na celu lepsze zabezpieczenie infrastruktury informatycznej kancelarii. Przeprowadzili kompleksowy audyt systemu komputerowego, następnie wdrożyli zalecenia, zabezpieczenia i przeprowadzili modernizację infrastruktury.

Kolejnym etapem było dedykowane szkolenie z bezpieczeństwa informatycznego dla pracowników kancelarii, które pozwoliło wszystkim osobom zrozumienie wprowadzonych zmian i jasnych wymagań związanych z systemami i procedurami IT.

Zdecydowaliśmy się też na pełną obsługę informatyczną, a dzięki komunikatywności zespołu Direct IT oraz ich zaangażowaniu czujemy, że pojawiające się wyzwania zostaną sprawnie rozwiązane.
Hog Slat
Z firmą Direct IT pracujemy od kilku lat. Wykonała infrastrukturę sieciową budynków, niezbędne modernizacje sieci oraz wykonuje dalsze prace związane z dostawą, konfiguracją oraz przygotowywaniem nowych stanowisk pracy. Utrzymują wysokie standardy bezpieczeństwa informatycznego przy współpracy z naszym zagranicznym działem informatycznym.

Do wykonywanych zadań nie mamy zastrzeżeń, o czym świadczy najlepiej dotychczasowa wieloletnia współpraca.

Polecamy Direct IT jako rzetelnego Partnera Biznesowego
GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Partnerska
Firma Direct IT Sp. z o.o. opiekuje się strukturą informatyczną Kancelarii GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Partnerska od samego początku prowadzenia działalności.

Ostatnie wdrożenie zabezpieczeń naszej sieci komputerowej poprzez instalacje urządzenia UTM pozwoliło nam uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa informatycznego. Od początku projekt prowadzony był w sposób transparentny z licznymi konsultacjami z pracownikiem kancelarii odpowiedzialnym za projekt. Ponadto Direct IT informowało nas na każdym etapie wdrożenia o zagrożeniach, czasie niedostępności sieci.

Wdrożenie zaawansowanego zabezpieczenia sieci połączone ze szkoleniem z bezpieczeństwa informatycznego pozwala nam na skupieniu się na pracy kancelarii bez obaw o nasze dane firmowe.

Zlecenia realizowane są w sposób dynamiczny i skuteczny, co świadczy o dużych umiejętnościach organizacyjnych oraz dobrym przygotowaniu pracowników firmy Direct IT.

Z prawdziwym przekonaniem polecamy usługi informatyczne świadczone przez firmę Direct IT Sp. z o.o.

Plus Raty Sp. z o.o.
Z firmą Direct IT współpracujemy od ponad dziesięciu lat. Przez cały ten okres Direct IT zarządza serwerami spółki, siecią komputerowe, profesjonalnie wspiera nasz dział techniczny. Rozwiązuje problemy informatyczne, z którymi się stykamy. W ciągu ostatniego roku specjaliści Direct IT wykonali pełen audyt infrastruktury informatycznej Plus Raty, pozwoliło nam to na pełne zrozumienie posiadanych zasobów oraz niedociągnięć w tym zakresie. Razem z Direct IT stworzyliśmy plan wdrożenia niezbędnych modyfikacji posiadanych rozwiązań. Zostały one wykonane przez pracowników Direct IT, łącznie z migracją serwerów do datacenter.

Kolejna wymagająca sytuacja, przed którą stanęła nasza firma (z powodu pandemii), pokazała jak sprawnie działania firma Direct IT, która opracowała plan przejścia na pracę zdalną łącznie z jego wdrożeniem.

Polecamy firmę Direct IT, która swoim podejściem wpisuje się jako partner dla naszych założeń biznesowych.
ONO Paweł Antczak
Firma ONO Paweł Antczak współpracuje z firmą Direct IT Sp. z o.o. od bardzo wielu lat.

Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z bardzo wysokiego poziomu świadczonych usług w zakresie wsparcia technicznego IT oraz na płaszczyźnie serwisowej i doradczej w kwestii sprzętu komputerowego.

Firma Direct IT posiada wysoce wykwalifikowanych pracowników, którzy zawsze w jak najszybszy sposób starają się rozwiązać każdy zgłoszony problem.

Z czystym sumieniem polecamy firmę Direct IT jako solidnego partnera do współpracy.
CNKP Lega Piela Kowalski i Partnerzy
Mając na uwadze pozytywne doświadczenia płynące ze współpracy z firmą Direct IT Sp. z o.o. [dalej: Direct IT] w obszarze usług informatycznych świadczonych dla spółki CNKP Legal Piela Kowalski i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych, Doradców Podatkowych i Biegłych Rewidentów, spółki CNKP Tax & Accounting Sp. z o.o. oraz spółki CNKP Audyt Sp. z o.o. [dalej zwane razem CNKP], polecamy firmę Direct IT jako solidnego i kompetentnego partnera.

Współpraca z Direct IT rozpoczęła się od działań ukierunkowanych na optymalizację zasobów sprzętowych wykorzystywanych przez CNKP , ich aktualizację oraz konfigurację, w tym nadanie uprawnień dostępowych dla odpowiednich osób, przy szczególnym uwzględnieniu kwestii związanych z bezpieczeństwem danych.

Wysoko oceniamy doświadczenie i wiedzę oraz zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w Direct IT, jak również jakość świadczonego doradztwa dotyczącego naszej infrastruktury IT oraz ich gotowość do pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów informatycznych.

Direct IT przejęło również w toku współpracy bieżącą opiekę nad infrastrukturą informatyczną CNKP, co pozwoliło na przeprowadzenie jej audytu i zaplanowanie modernizacji. Co więcej, Direct IT przeprowadził dla pracowników i współpracowników CNKP cykl szkoleń związanych z bezpieczeństwem IT, co z kolei przyczyniło się do podniesienia świadomości pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi systemów informatycznych i uporządkowało procedury IT stosowane w CNKP. W tym stanie rzeczy rekomendujemy usługi świadczone przez Direct IT.

Green Bike Poland
Direct IT to profesjonalna firma w branży usług informatycznych oraz outsourcingu. Firma Direct IT Sp. z o.o. wykonała dla nas modernizację oraz wirtualizację serwera opartą o VMware ESXi. Przygotowała środowisko Microsoft Windows Server 2016 dla aplikacji opartej na bazie danych Ms SQL oraz wykonała projekt połączenia kilku oddziałów na terenie Wielkopolski przy pomocy bezpiecznego tunelu szyfrowanego(VPN).

Oprócz bieżącej obsługi administracyjnej naszej infrastruktury informatycznej, pracownicy Direct IT Sp. z o.o. wykazali się również dużym zaangażowaniem w kolejne realizowane inwestycje po naszej stronie. Wiedza, poparta doświadczeniem, sprawia, że każdy zgłoszony problem jest dogłębnie analizowany i przedstawiane jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Należy nadmienić, że wszelkie zastosowane rozwiązania cechują się wysokim stopniem bezpieczeństwa cybernetycznego.

Z czystym sumieniem polecamy Direct IT Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego.

MSR Traffic
Od 2018 r. firma Direct IT Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą naszej infrastruktury informatycznej. Naszą współpracę zaczęliśmy od audytu infrastruktury następnie jej uporządkowania i stopniowej modernizacji urządzeń infrastruktury informatycznej.

Direct IT monitoruje nasze urządzenia serwerowe, sieciowe i system wykonywania kopii zapasowych dzięki czemu może proaktywnie reagować na potencjalne zagrożenia.

Polecamy firmę Direct IT jako specjalistów w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej przedsiębiorstw.
ReVD S.A.
Z firmą Direct IT Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 r. W tym czasie zlecaliśmy firmie prace związane z projektowaniem i modernizacją infrastruktury sieciowej, montażem sieci przewodowej i bezprzewodowej, rozbudową infrastruktury sprzętowej wraz z konfiguracją i kompleksowym przygotowywaniem nowych stanowisk pracy.

W ostatnim czasie Direct IT przeprowadza również modernizacje infrastruktury sieciowej pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla najemców w naszych budynkach - od zaprojektowania po ich wykonanie.

​Wszystkie prace serwisowe wykonywane są z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi standardami. Obecnie rozszerzamy współpracę z Direct IT, która obejmuje obsługę kluczowych elementów naszej infrastruktury.
Fundacja Edukacji Prawnej
Direct IT prowadzi dla Klientów Fundacji Edukacji Prawnej liczne szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw.

Wszystkie szkolenia są przygotowywane z dużą dbałością o szczegóły, a treści programu są wzbogacane licznymi przykładami wynikającymi z wieloletniej z wieloletniej pracy w branży IT, dobrymi praktykami oraz studium przypadku.

Materiały szkoleniowe są każdorazowo są spersonalizowane i opracowywane pod kątem rzeczywistych potrzeb dedykowanej grupy odbiorców z danej firmy. Doświadczeni prelegenci potrafią zaangażować osoby biorące udział w szkoleniu, dzięki czemu Direct IT potrafi skuteczniej przekazywać skomplikowane zagadnienia w przystępny sposób.

Dzięki prowadzonym we współpracy z Direct IT projektom szkoleniowym, nasi klienci zyskują świadomość występujących zagrożeń w świecie IT oraz niezbędną wiedzę do bezpiecznego korzystania z systemów komputerowych.

Z całą odpowiedzialnością mogę polecić usługi Direct IT w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.
eFitness Sp. z o.o.
Direct IT jest partnerem technicznym eFitness. Współpracujemy od początku działalności tj. 2010 roku. Direct IT wykonuje dla Klientów eFitness montaże i wdrożenia serwerów oraz kontroli dostępu na terenie Polski i Europy. W zakresie usług świadczonych przez Direct IT jest obsługa sieci 18 obiektów fitness na terenie Polski. W szczególności zarządzanie serwerami, systemem kopii zapasowej, siecią komputerową, systemem monitoringu, helpdeskiem.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu Direct IT możemy skupić się na naszej podstawowej działalności czyli rozwojem systemu do zarządzania klubami fitness.

Polecamy usługi Direct IT jako sprawdzonego partnera w zakresie kompleksowych usług informatycznych.
SUZOHAPP Poland
Firma Direct IT od kilku lat wykonuje dla Nas niezbędne prace modernizacji sieci informatycznej, modernizacji systemu monitoringu wizyjnego oraz dostaw komputerów i sprzętu sieciowego. Utrzymują wysokie standardy jakości wykonywanych prac, ściśle współpracując z naszym działem informatycznym.

Dotychczasowe prace były wykonane w ustalonych terminach, dobrze zaplanowane, bez utrudniania pracownikom wykonywania swoich obowiązków.

Jesteśmy zadowoleni z poziomu świadczonych usług i możemy rekomendować firmę Direct IT jako godnego polecenia partnera biznesowego.
DMS - Direct Marketing Services M. Jenek T. Stankiewicz Sp.j.
Współpraca z Direct IT rozpoczęła się w 2018 roku i przez cały czas prowadzona jest w sposób profesjonalny i terminowy. Direct IT cechuje dbałość o Klienta, niska rotacja pracowników, profesjonalizm usług.

Zakres usług jakie Direct IT świadczy lub wykonało jednorazowo od początku współpracy z DMS - Direct Marketing Services:
  • wykonanie analizy i audytu IT oraz wdrożenie zaleceń poaudytowych
  • standaryzację procesów i procedur IT
  • optymalizację zasobów IT we współpracy z lokalnym działem IT
  • kompleksową obsługę informatyczną
  • uruchomienie sieci bezprzewodowej w magazynach
NIniejszym polecamy Direct IT przedsiębiorcom zainteresowanym merytorycznym wsparciem i wysokiej jakości obsługą informatyczną.
Building Shutter Systems
Współpracujemy z Direct IT od kilku lat. Dzięki pomocy specjalistów Direct IT wykonaliśmy szereg prac mających na celu zabezpieczenie naszych danych, stabilności pracy systemów informatycznych oraz optymalizację wykorzystywanych zasobów informatycznych.

Po dokonaniu prac wdrożeniowych zdecydowaliśmy się na powierzenie kompleksowej obsługi informatycznej Direct IT.

Proaktywne działanie oraz skuteczne pokonywanie wyzwań są mocnym atutem firmy Direct IT.

Polecam usługi Direct IT firmom, które szukają stabilnego partnera i doświadczonych specjalistów IT.

Salvita Sp. z o.o.
Z firmą Direct IT współpracujemy już od dłuższego czasu. Bardzo cenię sobie partnerskie podejście, jakie ich cechuje. Nie ograniczają się jedynie do oferowania nam gotowych rozwiązań i produktów, ale także, znając specyfikę naszej firmy, sami proponują nam ulepszenia, jakie moglibyśmy wdrożyć. W przypadku firm nie związanych bezpośrednio z IT, ale korzystających z usług informatycznych, jest to niezwykle cenne. Rozwiązania, jakie do tej pory zaproponowała nam firma Direct IT są doskonale dopasowane do naszej działalności i bardzo dobrze zabezpieczone. Niezwykle istotne jest również to, że jako przedsiębiorstwo po wdrożeniu nadal możemy liczyć na aktywne monitorowanie działania naszych systemów przez Direct IT i ich cykliczną aktualizację. Tego rodzaju podejście pozwala nam na wzajemne zaufanie i owocną współpracę.
Biuro Rachunkowe Walczak Tomasz
Direct IT jest partnerem Biura Rachunkowego Walczak Tomasz od ponad 10-ciu lat. Pełen outsourcing IT świadczony przez specjalistów DIT umożliwia firmie na rozwój podstawowej działalności biznesowej. Direct IT reprezentuje nasze biuro przy współpracy z innymi podmiotami dostarczającymi systemy dedykowane dla biura.

Ponadto Direct IT wdrożyło bezpieczny i bezawaryjny system do wymiany plików z Klientami biura, który spowodował znaczną poprawę komunikacji oraz wzmocnił pozycję mojej firmy na tle konkurencji.

W ostatnim okresie szkoleniowiec Direct IT przeprowadził dla wszystkich pracowników dedykowane szkolenie z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Szkolenie to w znaczny sposób wpłynęło na zmniejszenie ryzyka związanego z zagrożeniami płynącymi z posiadania infrastruktury informatycznej i pracy zdalnej.
GC METAL Sp. z o.o.
Firma Direct IT świadczy dla nas usługi w zakresie administracji i obsługi systemu informatycznego z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością.

Dzięki współpracy z Direct IT udało nam się bezpiecznie przenieść i wdrożyć infrastrukturę sieciową oraz sprzęt komputerowy ze starej siedziby firmy do nowej.

Specjaliści z Direct IT to profesjonaliści, którzy swoją wiedzę potrafią przekazać w sposób jasny i rzetelny. Jesteśmy zadowoleni z poziomu świadczonych usług i możemy bez obaw zarekomendować firmę Direct IT jako godnego polecenia partnera biznesowego.

Opinie z Google

Direct IT Sp. z o.o.
4.7
Na podstawie 52 opinii
powered by Google
Damian Zawadzki
Damian Zawadzki
14:11 15 Jun 22
Fachowa i sprawna obsługa, jak najbardziej polecam!Szczególne słowa uznania dla Pana Kacpra który jest prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie.
Ewa Socha
Ewa Socha
08:05 10 Oct 21
Było miło i przyjemna rozmowa
Justyna Kupilas
Justyna Kupilas
06:39 23 Jul 20
Sprawna, miła i kompetentna obsługa, zawsze szybka odpowiedź i w razie problemów skuteczna reakcja.Polecam współpracę !
Katarzyna Pszczółkowska
Katarzyna Pszczółkowska
11:01 17 Jul 20
Jestem b. zadowolona; p. Sebastian zawsze pomocny
Magdalena Witkowska
Magdalena Witkowska
10:53 17 Jul 20
Świetna obsługa, bardzo profesjonalne podejście do klienta. Firma dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Stały kontakt z klientem. polecam ponieważ obecnie już coraz mniej jest tak świetnych firm. PS. Pan Sebastian zawsze życzliwy, pomocny i cierpliwy co tyczy się również pozostałych pracowników firmy. Jeszcze raz polecam.
babyono com
babyono com
11:50 14 Jul 20
Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z bardzo wysokiego poziomu świadczonych usług w zakresie wsparcia technicznego IT oraz na płaszczyźnie serwisowej i doradczej w kwestii sprzętu komputerowego.Firma Direct IT posiada wysoce wykwalifikowanych pracowników, którzy zawsze w jak najszybszy sposób starają się rozwiązać każdy zgłoszony problem.Z czystym sumieniem polecamy firmę Direct IT jako solidnego partnera do współpracy.
Zobacz wszystkie opinie
js_loader