Pomoc

Kontakt

Case Study

Modernizacja infrastruktury w Centrum Techniki Macro

Zapraszamy do zapoznania się z modernizacją infrastruktury informatycznej, jaką Direct IT przeprowadziło w ostatnim czasie w Centrum Techniki Macro, będącej w ścisłej czołówce dostawców narzędzi do obróbki skrawaniem metalu CNC oraz filtrów mgły olejowej na terenie kraju.

Opis sytuacji klienta i nasze działania

Klient zwrócił się do nas z polecenia po rozwiązaniu umowy z poprzednim dostawcą IT, który przestał świadczyć swoje usługi. Sytuacja była trudna, ponieważ infrastruktura IT klienta wymagała pilnej modernizacji, a termin zakończenia umowy z poprzednim dostawcą był już ustalony.

Nasze działania obejmowały:

 1. Audyt i konsultacje: przeprowadzenie audytu infrastruktury IT klienta oraz rozmowy z przedstawicielami firmy, aby zrozumieć ich potrzeby.
 2. Plan modernizacji: przygotowanie planu modernizacji, który zakładał zakup nowego serwera i migrację usług na maszyny wirtualne, a także replikację kluczowych maszyn na nowy serwer.
 3. Kontroler domeny: wdrożenie kontrolera domeny w celu centralnego zarządzania komputerami.
 4. Wirtualizacja: zwirtualizowanie starszej aplikacji sprzedażowo-magazynowej dla dostępu do historycznych danych.
 5. Zabezpieczenia i kopie zapasowe: wprowadzenie nowych zabezpieczeń, w tym kopii zapasowych w chmurze i lokalnych kopii na urządzeniach Qnap.
 6. Nowoczesna sieć: aktualizacja infrastruktury sieciowej, wdrożenie rozwiązania klasy UTM oraz nowych przełączników sieciowych, wprowadzenie nowego rozwiązania wifi na obszarze … 
 7. Rozdzielenie sieci: wdrożenie podziału na różne segmenty sieci.
 8. Bezpieczne połączenie oddziałów: ustanowienie bezpiecznego połączenia między główną siedzibą a oddziałem w Lublinie.

Korzyści i wyniki

Po naszych działaniach klient osiągnął następujące korzyści:

 • Bezpieczeństwo: infrastruktura IT jest teraz zabezpieczona przed atakami i zagrożeniami.
 • Efektywność: zarządzanie komputerami i dokumentacją jest teraz bardziej efektywne.
 • Stabilność: nowa infrastruktura IT działa stabilnie i przewidywalnie, co pozwala na bezpieczne rozwijanie działalności.
 • Zgodność z zasadą 3-2-1: wprowadzenie kopii zapasowych spełniło zasadę 3-2-1, co zwiększyło zgodność z najlepszymi praktykami dotyczącymi systemów kopii zapasowych.

Projekt był skomplikowany. Wymagał działań na wielu płaszczyznach i w różnych lokalizacjach pod presja czasu, w dodatku w infrastrukturze IT, która wymagała kompleksowej modernizacji. Eksperci firmy Direct IT sprostali zadaniu – projekt zakończyli sukcesem – zapewniając klientowi bezpieczne i nowoczesne środowisko IT.