Pomoc

Kontakt

Projektowanie systemów kopii zapasowych

Direct IT wdraża zabezpieczenie danych firmy przed utratą, dostęp do kopii zapasowej oraz zapewnia skuteczne przywrócenie danych. 

Utrata danych może nastąpić wskutek:

 • uszkodzenie urządzeń lub nośnika
 • kradzież lub sabotaż
 • błędy użytkownika

Wyróżniamy następujące sposoby zabezpieczania danych:

 • pełny backup systemu lub urządzenia
 • backup plików 
 • backup baz danych 

Direct IT przy projektowaniu systemów kopii zapasowych kieruje się następującymi zasadami:

 • stosowanie kilku niezależnych systemów 
 • tworzenie kopii zarówno lokalnie, jak i w chmurze
 • szyfrowanie kopii zapasowej
 • metoda 321 czyli trzy kopie danych, na dwóch nośnikach z czego jeden znajduje się w innej lokalizacji
 • zapewnienie prawidłowego odtworzenia danych
 • wykonywanie dokumentacji kopii zapasowej 
 • dopasowanie czasu wykonywania kopii do wymogów firmy biorąc pod uwagę parametry RTO (akceptowalny czas bez dostępu do danych) i RPO (okres, z którego dane mogą być utracone).

Systemy i programy, które wdrażamy przy zabezpieczaniu danych:

Acronis, Veeam, Dysk Google, One Drive, 

Jeśli masz potrzeby z zakresu opieki informatycznej firm, zapraszamy do kontaktu.
Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązania dla Twojej firmy.

+48 61 646 08 70 biuro@directit.pl