Pomoc

Kontakt

Sieci komputerowe
(serwery, komputery, sieci przewodowe i bezprzewodowe)

Direct IT oferuje kompleksową opiekę nad całą infrastrukturą informatyczną firmy. Monitorujemy, aktualizujemy i wykonujemy regularne przeglądy serwerów fizycznych i wirtualnych, komputerów stacjonarnych i laptopów oraz drukarek, skanerów i innych urządzeń końcowych podłączonych do sieci informatycznej, a także wykonujemy niezbędną dokumentację, instrukcje i procedury IT. 

Monitoring online infrastruktury informatycznej zapewnia kontrolę kluczowych procesów i wyczerpujących się zasobów, zmniejszając prawdopodobieństwo awarii i przestoju. Regularne przeglądy oraz aktualizacje zapewniają korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania co zapobiega korzystaniu z niewłaściwie zabezpieczonych systemów i tym samym zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Świadczymy również usługi monitorowania  sieci przewodowych i bezprzewodowych z powiadomieniami o wszystkich krytycznych zdarzeniach do naszych systemów oraz aktualizacje oprogramowania urządzeń sieciowych tj. UTM-y, routery, switch’e i urządzenia NAS.

Oferujemy również wsparcie i opiekę w zakresie systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, instalacji alarmowych, monitoringu wizyjnego i zasilania awaryjnego UPS.

Jeśli masz potrzeby z zakresu opieki informatycznej firm, zapraszamy do kontaktu.
Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązania dla Twojej firmy.

+48 61 646 08 70 biuro@directit.pl