Pomoc

Kontakt

Aktualności
Dobre praktyki Outsourcing IT stosowane w Direct IT

Outsourcing IT – zbiór dobrych praktyk współpracy

Outsourcing IT – zbiór dobrych praktyk współpracy

Na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy zbiór dobrych praktyk skutecznej współpracy biznesu i partnera odpowiedzialnego za usługi i infrastrukturę informatyczną (outsourcing IT).

 1. Wyznaczenie osoby do współpracy z ramienia firmy klienta
  • osoba zorientowana we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy oraz posiadająca przełożenie na decyzje zarządu umożliwia skuteczne wdrażanie właściwych rozwiązań. 
 2. Przedstawienie pracownikom zasad współpracy z partnerem IT
  • powinno się poinformować wszyskich pracowników firmy o nawiązaniu współpracy np. wiadomością mailową; określony w niej jest jej zakres, zasady oraz kanały komunikacji.
 3. Udział partnera IT w planowaniu rozwoju firmy
  • rozwój firmy zarówno w zakresie rozwiązań technologicznych, jak i nowych lokalizacji czy remontów istniejących przestrzeni powinien odbywać się w konsultacji z partnerem IT i z uwzględnieniem jego sugestii.
  • zapewni to uwzględnienie wszystkich potrzeb zarówno obecnych, jak i pojawiających się w najbliższej przyszłości. 
  • dodatkowo wykonanie prac instalacyjnych równolegle z budowlanymi pozwoli zoptymalizować koszty i czas realizacji rozwoju infrastruktury IT. 
 4. Otwartość na sugestie partnera 
  • biznes firmy jest zawsze priorytetem, ale warto być otwartym na propozycje i uwagi partnera IT, by zastosować rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania firmy przy optymalnych kosztach.

Najczęściej występujące błędy:

 1. Brak zrozumienia zasad i zakresu współpracy 
  • pakiet abonamentowy ustalony w umowie określa, które prace są uwzględnione w ryczałcie; za dodatkowe działania firma jest rozliczana odrębnie i otrzyma dodatkową fakturę.
 2. Używanie innych kanałów komunikacji niż ustalone
  • zgłoszenia z pominięciem wskazanych w umowie numerów telefonu bądź maili i próby kontaktu bezpośredniego do konkretnych osób; powoduje to wydłużenie czasu rozwiązania problemu.
 3. Brak aktualnej dokumentacji infrastruktury IT
  • sprawne rozwiązywanie problemów oraz współpraca z firmami trzecimi, oraz dostosowanie rozwiązań IT do wymogów prawnych czy standardów bezpieczeństwa odbywa się w oparciu o aktualną dokumentację; w przypadku jej braku koszt usług wzrasta ze względu na dłuższy czas realizacji każdego zadania.
 4. Brak informacji o zmianach personalnych w firmie
  • zakończenie współpracy z pracownikiem w firmie powinno automatycznie wiązać się z zablokowaniem kont elektronicznych oraz dostępu do infrastruktury IT i danych wrażliwych; zatrudnienie nowej osoby wymaga przygotowania takich dostępów i nadanie uprawnień oraz przeszkolenie pracownika z zasad bezpieczeństwa.
 5. Nieuwzględnienie partnera przy planowaniu rozwoju firmy
  • rozwój firmy bez uwzględnienia obszaru IT powoduje wdrażanie droższych rozwiązań doraźnych; wykonywanie prac instalacyjnych po zakończeniu inwestycji utrudniające bieżące funkcjonowanie i zwiększające koszty prac; powoduje również nieuwzględnienie w nowych rozwiązaniach zaplanowanych na nieodległą przyszłość zmian firmy.
 6. Zakup sprzętu IT bez konsultacji z partnerem
  • samodzielne wybór sprzętu obarczony jest ryzykiem nieodpowiedniego doboru parametrów urządzeń oraz nieuwzględnieniem wszystkich wymogów związanych z licencjami zainstalowanego oprogramowania.
 7. Nieprzekazanie kluczowych informacji podczas nawiązywania współpracy 
  • brak kompleksowej informacji dotyczącej kluczowych obszarów działalności firmy, oraz najważniejszych dokumentów skutkować może paraliżem funkcjonowania lub bezpowrotną utratą danych.

 

Zespół Direct IT

 

Outsourcing IT - zbiór dobrych praktyk współpracy