G+

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, a także informacje
odnośnie używanych przez nas plików „cookies” i odnosi się do stron internetowej www.directit.pl.
Czytając dalej dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu i w jaki
sposób przetwarzamy dane osobowe przesłane nam przez naszą stronę internetową, a także jakie
uprawnienia przysługują Ci w związku z tym.

Już na wstępie chcemy Cię zapewnić, że Twoje dane są u nas bezpieczne, nie tylko dlatego, że
wymaga od nas tego RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ale przede wszystkim z uwagi na to, że jesteśmy
profesjonalistami i wiemy jak zapewnić im bezpieczeństwo.

Administrator
Administratorem jesteśmy my, tj. Direct IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz się z
nami skontaktować drogą tradycyjną: ul. Goździkowa 6, 60-175 Poznań lub w drodze wiadomości e-
mail rodo@directit.pl

Źródło pochodzenie danych
Dane osobowe otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie w związku z korzystaniem z naszej strony
internetowej lub od osoby wypełniającej formularz w imieniu firmy.

Cele i podstawy przetwarzania danych
Dane osobowe jakie zamieszczasz przez nasze formularze kontaktowe wykorzystujemy w celu
kontaktu z Tobą, w związku z zapytaniem o naszą ofertę lub chęci skorzystania z naszych usług
(wsparcie lub obsługa informatyczna). Twoje dane przetwarzamy w naszych prawnie uzasadnionych
interesach, tj. w celu skontaktowania się z Tobą, celach statystycznych i analitycznych, na podstawie
udzielonej zgody na przedstawienie naszej oferty handlowej w odpowiedzi na Twoje zapytanie, a
także w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na Twoje żądanie lub wykonania
zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Twoje dane co do zasady przetwarzane są wyłącznie przez nas i naszych
pracowników/współpracowników. Dane ze względów technicznych mogą być powierzane
dostawcom usług hostingowych, firmom kurierskim, a także firmie księgowej.

Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich, tj. państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

Czas przechowywania danych
Twoje dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem
usługi lub przez czas wymagany przepisami o rachunkowości, w zależności od tego który termin
nastąpi później. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody lub
prawnie uzasadnionym interesie administratora, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu
wycofania zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych a także prawo do przenoszeni danych.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w każdym
momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu
wycofania zgody.
W razie podejrzenia przetwarzania Twoich danych w sposób nieprawidłowy, masz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie nam danych jest w dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt z Tobą w celu
przestawienia oferty czy zawarcia umowy. W przypadku gdy prosimy o zgodę, brak jej wyrażenia
spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu, który wskazaliśmy w zgodzie.

Polityka Plików Cookies www.directit.pl

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu
końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer
może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić
czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie
zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie
zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jakich plików „cookies” używamy
W ramach Strony korzystamy z dwóch zasadniczych rodzajów plików „cookies”: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies”
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Można je dalej podzielić na:
a) „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np.
uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
strony;
b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Strony;
d) „statystyczne” – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu
korzystania ze Strony;
e) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Jeśli nie zgadzasz się na personalizację naszej Strony proponujemy wyłączenie obsługi „cookies” w
opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w różnych
przeglądarkach?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach
oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej lub na:
• Mozilla Firefox – kliknij tutaj
• Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj
• Google Chrome – kliknij tutaj
• Opera – kliknij tutaj
• Apple Safari – kliknij tutaj
• w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do
zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego
urządzenia mobilnego.

Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików „cookies” mogą utrudnić lub uniemożliwić
korzystanie ze Strony.

 

Zaufali naszemu doświadczeniu