Pomoc

Kontakt

Case Study

Wdrożenie FortiGate w przychodniach Salvita

Misją Direct IT jest dbanie o infrastrukturę klienta i dopasowywanie rozwiązań, które będą w jak największym stopniu zabezpieczać i usprawniać codzienną pracę. W ramach partnerskiej współpracy z naszymi stałymi klientami, często sami proponujemy im rozwiązania, mogące zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Tak było w przypadku firmy Salvita, której Direct IT zaproponowało wdrożenie systemu FortiGate, zabezpieczającego sieć firmową przed atakami z zewnątrz i uniemożliwiającą korzystanie na komputerach służbowych z nieodpowiednich treści.

Przychodnia Salvita, w której DIT zwiększyło bezpieczeństwo dzięki FortigateSalvita to przychodnia lekarska na poznańskim osiedlu Lecha, mająca swoją filię na ulicy Katowickiej. W trakcie dotychczasowej współpracy z firmą zauważyliśmy, że zapora sieciowa, jaką Salvita posługiwała się do tej pory, nie jest adekwatna do potrzeb. Ze względu na konieczność integracji systemów w dwóch siedzibach, dane przychodni potrzebowały bardziej zaawansowanych zabezpieczeń.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zaproponowaliśmy firmie Salvita wdrożenie systemu FortiGate wraz z subskrypcją usług zabezpieczających sieć w obu placówkach. W ofercie znalazło się także połączenie i integracja z AD oraz dołączenie systemu monitoringu Zabbix, wykorzystywanego przez Direct IT do monitorowania objętych opieką urządzeń. Co ważne, już na etapie ofertowania, zaprezentowaliśmy klientowi możliwe trudności, jakie możemy napotkać podczas wdrożenia po to, aby wspólnie z Salvitą udało nam się zminimalizować ich wpływ na codzienną pracę przychodni.

Instalację urządzeń zaplanowaliśmy w terminie, który nie mógł wpłynąć negatywnie na działanie przychodni w obu jej lokalizacjach. W okresie poprzedzającym proces instalacji, ustaliliśmy z przedstawicielami Salvity dokładny zakres wprowadzanych zabezpieczeń i ograniczeń. Miało to na celu, między innymi, podjęcie decyzji odnośnie stron internetowych, z jakich będzie można korzystać na komputerach służbowych Salivity. Żeby ułatwić ten wybór, wybrano kilku pracowników, którym zabezpieczenia zostały wdrożone na próbę, tak, aby podczas testów wykryć elementy, jakie należy poddać zmianie, gdyż nie zostały ujęte na etapie konsultacji. Dzięki ciągłemu kontaktowi i szybkiemu reagowaniu ze strony Direct IT, udało się sprawnie wyeliminować wszelkie niedociągnięcia i błędy.

Przychodnia Salvita gdzie firma Direct IT wdrożyła urządzenia FortigateZabezpieczenia zostały wdrożone w oparciu o urządzenia FortiGate 60E (centrala) oraz FortiGate 30E (filia). Do ich najważniejszych funkcji należą: możliwość korzystania z tunelu VPN, zapobieganie włamaniom, filtrowanie stron WWW, ochrona przed spamem i wirusami, blokowanie aplikacji szpiegujących, kontrola komunikatorów sieciowych i aplikacji P2P oraz szeroko pojęte zabezpieczanie danych znajdujących się na serwerach firmy przed podejrzanymi stronami internetowymi i oprogramowaniem. Po tygodniu od wdrożenia tych rozwiązań dla grupy testowej, przeprowadziliśmy konsultacje z przedstawicielami Salvity. Wtedy też ustaliliśmy termin wdrożenia rozwiązań w całej firmie. Kolejnym etapem było uruchomienie FortiGate dla wszystkich użytkowników w głównej siedzibie przychodni. W ciągu pierwszych dni regularnie konsultowaliśmy się z klientami i upewnialiśmy się, że nie pojawiają się żadne problemy ani niedogodności. Po pewnym czasie ustaliśmy także termin wdrożenia rozwiązania w filii Salvity i w efekcie uruchomiliśmy FortiGate dla wszystkich użytkowników, regularnie monitorując działanie nowego rozwiązania i reagując na zgłoszenia związane z koniecznością dodania do zablokowanych kolejnej strony internetowej lub też zezwolenia na korzystanie ze wskazanej witryny. W przypadku tego rozwiązania niezmiernie istotne jest to, że to sam klient decyduje, jakie treści internetowe chce udostępniać swoim pracownikom na urządzeniach służbowych i może nieustannie je modyfikować, zależnie od potrzeb.

Dzięki wdrożeniu przez Direct IT wspomnianych rozwiązań znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo danych firmy Salvita. Jest to szczególnie ważne w przypadku przychodni lekarskiej, posiadającej dostęp do kartotek pacjentów. Dodatkowo udało się znacznie wpłynąć na katalog stron internetowych, z jakich korzystają pracownicy, eliminując z nich media społecznościowe, strony przeznaczone dla dorosłych, gry czy zagrożenia dla systemu i przepustowości serwerów firmowych. Kierownictwo firmy Salvita zauważyło znaczną poprawę bezpieczeństwa po przeprowadzeniu wdrożenia. Jak mówią: Dzięki wdrożeniu przez Direct IT zapory sieciowej FortiGate możemy być spokojni o bezpieczeństwo naszych danych. Podejrzane maile zostały wyeliminowane, automatycznie blokują się także strony, mogące stanowić zagrożenie. Współpraca z Direct IT pozwoliła nam zauważyć potencjalne zagrożenia, a zaproponowane przez nich rozwiązanie zostało w pełni dopasowane do naszych potrzeb. Niezwykle cenne jest dla nas to, że firma wspiera nas także po wdrożeniu – dzięki temu wiemy, że rozwiązanie będzie cały czas aktualizowane, a nasze dane pozostaną bezpieczne na lata. 

http://www.salvita.poznan.pl/