Pomoc

Kontakt

Case Study

Przeniesienie infrastruktury informatycznej firmy GC Metal do nowej siedziby

Naszym klientem jest firma GC METAL oferująca produkty z metalu dla wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych. Firma ta jest Generalnym Podwykonawcą w zakresie gotowych elementów metalowych. Produkuje bariery, balustrady, zasieki, ogrodzenia,  a ich grupa producencka oferuje pełen zakres produktów z zakresu ślusarki i stolarki budowlanej.

Zadania

W ramach współpracy z firmą GC METAL nasza firma otrzymała zadanie polegające na przeniesieniu całej infrastruktury informatycznej do nowej siedziby. Zadanie to było o tyle ciekawe, że budynek, który aktualnie pełni funkcję głównej siedziby firmy był przed generalnym remontem i nie był wyposażony w żadne elementy związane z siecią komputerową. W trakcie realizacji samego zlecenia rozszerzony został zakres prac, który związany był z przygotowaniem środowiska serwerowego dla nowego systemu ERP.

Wykonanie I etap

W pierwszym etapie realizacji wykonaliśmy wizję lokalną w budynku oraz otrzymaliśmy plany. Bazując na przekazanych informacjach i standardach związanych z sieciami komputerowymi oraz naszym doświadczeniu przygotowaliśmy projekt sieci komputerowej, projekt monitoringu wizyjnego oraz wycenę ich realizacji. W ramach projektu sieci komputerowej wyznaczono miejsce, które aktualnie pełni funkcję głównego punktu dystrybucyjnego (GPD) oraz określono sprzęt niezbędny do jego poprawnego funkcjonowania. Zdecydowano się na wybór topologii gwiazdy. Jako główne medium transmisyjne wewnątrz sieci LAN wybrano kabel typu skrętka kategorii 6a, którego użycie pozwala na stosowanie w sieci LAN o przepustowości do 10 Gb/s. Wybór takiego medium transmisyjnego nie był konieczny z uwagi na ograniczenia innych elementów (takich jak komputery) sieci komputerowych do 1 Gb/s jednak jest to rozwiązanie przyszłościowe. Projekt zawierał również instalację osobnej sieci elektrycznej dla GPD i wszystkich komputerów.  

W przypadku elementów pasywnych wybór padł na firmę 3M, która jest jednym z światowych liderów w tym segmencie i charakteryzuje się wysoką jakością swoich produktów.

Urządzenia aktywne wybrane zostały z portfolio firmy MikroTik, która szturmem zdobywa popularność w małych i średnich firmach, a z uwagi na swoją niezawodność i funkcjonalności uznanie wśród branży IT.

Monitoring wizyjny oparty został o rozwiązania firmy Dahua Technology, która jest jednym z największych producentów systemów zabezpieczeń na świecie.

II etap

Etap drugi związany był z wykonaniem sieci komputerowej i monitoringu wizyjnego. Nasza firma po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i zrealizowała je w wyznaczonym czasie. Wykonaliśmy całą sieć komputerową i monitoring wizyjny składające się m.in. z:

  • 150 metrów tras kablowych,
  • 2200 metrów kabla typu skrętka,
  • 33 punktów abonenckich LAN (66 gniazd sieciowych),
  • 30 gniazd sieciowych 230V,
  • w pełni wyposażonej serwerowni,
  • 4 kamer IP,
  • 3 punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.

Wszystkie urządzenia aktywne zainstalowane zostały w ilości, która umożliwia poprawne działanie sieci podczas pracy wszystkich pracowników firmy.

III etap

Ostatni etap związany był z przygotowaniem środowiska serwerowego dla nowego rozwiązania ERP. Firma GC METAL przekazała nam kontakt do producenta aplikacji, a my zajęliśmy się ustaleniami związanymi z wymaganiami systemu ERP. Wraz z producentem określiliśmy przewidywane wymagania sprzętowe i systemowe aplikacji. Następnie przedstawiliśmy firmie projekt związany z wdrożeniem klastra wysokiej dostępności (ang.  High Availability Cluster) opartego o dwa serwery DELL PowerEdge, na których zainstalowana została platforma Proxmox VE. Zastosowanie tego systemu do wirtualizacji umożliwiło stworzenie klastra w oparciu o rozwiązania na licencji typu open source. Efektem czego została zwiększona niezawodność rozwiązania serwerowego bez znacznego podniesienia jego kosztów. Na rozwiązaniu tym zaplanowane wdrożenie systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz Linux, które zostały przez nas odpowiednio przygotowane i zabezpieczone, a następnie przekazano dostępy firmie obsługującej rozwiązanie ERP.

Nasza firma przygotowała wygodny sposób finansowania całej inwestycji dla firmy GC METAL, który umożliwiał zrealizowanie całego projektu bez nadmiernej potrzeby angażowania środków własnych niezbędnych do pracy operacyjnej oraz dalszego rozwijania produkcji.

Wypowiedź Prezesa Firmy GC METAL

Wieloletnia współpraca pomiędzy firmami, jak i sam przedstawiony wyżej projekt zostały podsumowane przez Prezesa Firmy GC METAL Pana Marcina Szadkowskiego w następujący sposób: „Poszukując firmy do rozwiązań IT zależało mi na firmie, która kompleksowo zaproponuje rozwiązania, które spełnią moje oczekiwania. Wybór padł na Direct IT i było to bardzo dobre posunięcie. Firma nie tylko zaproponowała najlepsze rozwiązania dla naszej organizacji, ale jeszcze w pełni przeprowadziła inwestycję bez niemal żadnego zaangażowania z naszej strony. Niewątpliwym atutem naszej współpracy jest bieżąca obsługa, dzięki której mam poczucie, że nasze potrzeby jak i bezpieczeństwo informatyczne są zapewnione na najwyższym możliwym poziomie”.