Help

Contact us

Contact us

  *Required fields

  Administratorem danych osobowych jest Direct IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: rodo@directit.pl. Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, w której informujemy o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach, jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, i podmiotach, z którymi współpracujemy w ramach przetwarzania danych.

  Direct IT partnerem Malwarebytes

  E-mail: office@directit.pl 
  Phone: +48 61 646 08 70

  Direct IT Sp. z o.o.
  Address:
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań
  vAT NO: 7831659277
  REGON: 301449684
  Bank No: 17 2490 0005 0000 4520 1461 7322